B50 | INFILTRATIE RIOOL

Infiltratie systemen infiltreren het regenwater af in de zandgrond.
Het regenwater blijft hierdoor in de buurt van waar het neergevallen is.
Tevens tracht men hiermee het gemeentelijk hoofdriool zoveel als mogelijk te ontlasten.
Gemeenten betalen afvalrecht voor elke m3 aangeboden vervuild rioolwater, waar jamerlijk nog regelmatig veelal schoon regenwater aan is toegevoegd.

PVC Infiltratie riolering (ook wel IT-Riolering genoemd).
Geperforeerde PVC buizen en hulpstukken (met of zonder omhulling) geschikt voor het
infiltreren van regenwater in de nabij gelegen zandgrond (drainage andersom).
IT Riolering kan worden aangesloten op infiltratievelden. Dit zijn kunststof opvangkratten met een omhulling ten behoeve van het langzaam maar langdurig infiltreren van het regenwater.
Infiltratie riolering wordt op de markt gebracht onder verschillende merknamen waaronder;
DUBORAIN.

Kleur; Groen.

Lees meer