V12 | NETTO SERVICE KOSTEN

Netto service kosten, - service diensten en of - arbeidskosten.
V12.015 |
Netto diensten
V12.020 |
Netto arbeid